ontwerp
realisatie

Werk-dat-Verbindt

 

Werk-dat-Verbindt was een sociale onderneming die mensen ondersteunde in hun persoonlijke ontwikkeling.

In een natuurlijke omgeving boden we mensen een kans om zichzelf te ontdekken en hun kwaliteiten in te zetten in de samenleving.

 

Werk-dat-Verbindt

Momenteel is Werk-dat-Verbindt niet actief

Kracht van het delen

Al doende ervaren we hoe we allen kunnen bijdragen aan het welbevinden van een ieder.

Aandacht

Ieder mens wil gezien worden in wie hij/zij is.

Evenwaardigheid

Iedereen heeft inbreng en telt mee.

Samenwerken

Samen ben je sterk en kun je meer.

Inspiratie

is wederzijds

Vanuit het hart

Wij werken vanuit ons hart.